De Regenboog heeft een ANBI-status

Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan de Stichting wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan Hospice De Regenboog.
Als u giften of een schenking geeft, dan zijn deze binnen bepaalde regels ook aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Raadpleeg voor de meest recente informatie deze website van de belastingdienst.

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Hospice De Regenboog vindt u deze gegevens hieronder.

Algemene informatie

Naam:
Stichting Protestants-Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet ook bekend als: Hospice Nunspeet of Hospice De Regenboog.

Fiscaalnummer
818195575

Bankrekeningnummer
IBAN NL93 RABO 03847 676 99

Contactgegevens
Hospice De Regenboog
Potsgildewegje 3
8071 WP  Nunspeet
Tel. 0341 250962 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur)
E-mail: info@hospicenunspeet.nl

Kamer van Koophandel: 08123221

Documenten die van belang zijn voor de ANBI:

In deze verslagen staan ook de gegevens over de samenstelling van het bestuur en de bezoldiging van de bestuursleden.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Op deze pagina leest u meer over de Stichting Vrienden van het Hospice. En als u op zoek bent naar zorg dan wilt u misschien hier verder lezen.