Het aanmelden voor verblijf in het hospice is een emotionele stap in het leven van alle gasten en hun naasten. Daarom willen we dit zorgvuldig doen. We begeleiden u tijdens het proces van aanmelden.

U zit nog in de oriënterende fase
Als u meer informatie wilt kunt u ons bellen op 0341-250962. We kunnen desgewenst een afspraak maken zodat we u in ons hospice of als dat beter uitkomt bij u thuis rustig alle informatie kunnen geven die u nodig hebt.
U kunt ook alvast een aanmelding doen via onze aanmeldmodule. Daar vult u vast alle informatie in die bij u bekend is. We kunnen ons dan vast inlezen en u gericht telefonisch benaderen om de eventuele aanmelding verder door te spreken.

U wilt zichzelf of een ander aanmelden. Als u graag telefonisch een aanmelding doet is dat prima. Bel met 0341-250962.
Maar u kunt ook gemakkelijk via de aanmeldmodule een aanmelding doen.
Met die informatie die u invult kunnen we een goede inschatting maken en ook gerichte vragen stellen als we contact met u opnemen via de telefoon.
Pas na telefonische bevestiging door een van onze medewerkers is de aanmelding definitief.

Aanmelden voor tijdelijk verblijf in het hospice. Naast een permanente opname is een tijdelijke opname mogelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten of om ingesteld te worden op goede pijnmedicatie.
Na een tijdelijke opname kunt u worden ontslagen naar huis, een zorgcentrum of een verpleeghuis.

Lees over de indicatie die nodig is