Aanmelden voor verblijf

Het aanmelden voor verblijf in het hospice is een emotionele stap in het leven van alle gasten en hun naasten.

Daarom willen we dit zorgvuldig doen. We begeleiden u tijdens het proces van aanmelden. Zorgprofessionals kunnen direct naar de aanmeldmodule.

U zit nog in de oriënterende fase

Voor informatie over een opname (op korte of op langere termijn) in het hospice kunt u ons bellen op 0341-250962. We kunnen desgewenst een afspraak maken zodat we u in alle rust informatie kunnen geven die u nodig hebt. Dit kan in het hospice of als dat beter uitkomt bij u thuis gebeuren.
U kunt ook alvast een aanmelding voor verblijf doen via onze aanmeldmodule. Daar vult u alle informatie in die bij u bekend is. We kunnen ons dan inlezen en u gericht telefonisch benaderen om de eventuele aanmelding verder door te spreken.

Aanmelden voor zorg in de terminale fase

De officiële aanmelding gaat via de huisarts of via het ziekenhuis. De reden daarvoor is dat wij op basis van medische- en psychosociale informatie een besluit nemen. Hiervoor hebben we de informatie van een (huis) arts of een verpleegkundig specialist nodig.

Aanmelden voor tijdelijke zorg in het hospice. 

U kunt ook aanmelden voor verblijf met een tijdelijk karakter. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten of om ingesteld te worden op goede pijnmedicatie.
Na een tijdelijke opname kunt u worden ontslagen naar huis, een zorgcentrum of een verpleeghuis.

Wachtlijst

Het kan zijn dat er een wachtlijst is, wij nemen op basis van urgentie een besluit wie als eerste kan worden opgenomen.

Aanmelden Doe een voorlopige aanmelding