Steun Hospice De Regenboog

Stichting Vrienden van Hospice De Regenboog zorgt voor aanvullende financiële middelen. Helpt u mee?

De palliatief terminale zorg die Hospice De Regenboog geeft aan haar gasten wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Maar er blijven altijd aanvullende financiële middelen nodig. Steun Hospice De Regenboog met een regelmatige of eenmalige bijdrage.

De Stichting Vrienden beheert het geld dat door sponsors, donateurs of door middel van acties bijeen wordt gebracht. Het geld is bestemd voor het bevorderen van het welzijn van de gasten van het hospice. In overleg met de directie worden elk jaar eenmalige projecten ten behoeve van de gasten door de stichting betaald.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 5 vrijwilligers die jaarlijks een aantal activiteiten organiseren om fondsen te werven en bekendheid te geven aan het hospice.

Het is hartverwarmend dat ieder jaar weer particulieren en organisaties allerlei initiatieven ontplooien om het hospice financieel te ondersteunen. Een bestand van vaste donateurs zorgt daarnaast voor geregelde giften.

Natuurlijk kunt u ook een eenmalige gift geven voor de rekening van het hospice.

Vriend worden

Wilt u vriend worden van Hospice De Regenboog en jaarlijks of maandelijks een donatie geven? De vriendenstichting is bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling en heeft de ANBI-status. U krijgt als vriend 4x in de maand een nieuwsbrief.

Schenking

Met een schenking of een periodieke gift legt u vast dat u voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag financiële steun geeft aan het hospice. Dit kan met een modelovereenkomst van de belastingdienst. Deze manier van schenken is volledig aftrekbaar van de belasting.

Legaat

Als u Hospice De Regenboog een legaat schenkt, dan wordt in het testament een bedrag of een percentage van de nalatenschap genoemd dat na het overlijden van u naar de Stichting Vrienden van de Hospice gaat.
Lees hier meer over schenkingen bij leven.

Eenmalige giften

Ook uw eenmalige gift wordt erg op prijs gesteld. U kunt een gift overmaken op IBAN: NL65 RABO 0121457435 t.n.v. Stichting Vrienden Protestantse – christelijke Hospice De Regenboog Nunspeet te Nunspeet.

Scan deze QR-code met de camera van uw telefoon,  dan kunt u direct een gift doen.

 

exploitatierekeningWilt u liever een gift geven voor de rekening van Stichting Hospice De Regenboog, dat kan natuurlijk ook! Dit gaat dus niet naar de Stichting Vrienden, maar naar het hospice zelf. Dan kunt u de onderste QR-code scannen.

Uw gift kunt u ook overmaken op NL93 RABO 0384 7676 99 t.n.v Stichting Protestants-christelijk Hospice Nunspeet te Nunspeet.

 

Gegevens Stichting Vrienden

Stichting Vrienden Protestantse – Christelijke Hospice De Regenboog Nunspeet
Potsgildewegje 3
8071WP Nunspeet
IBAN: NL65 RABO 0121457435
Kamer van Koophandel 08146657

De stichting is te bereiken via stvrienden@hospicenunspeet.nl. Voor het doorgeven van wijzigingen en het aanmelden van donateurs kunt u mailen naar administratie@hospicenunspeet.nl.

Help mee Steun ook!