Scholing voor vrijwilligers

Binnen de palliatieve zorg zijn heel veel vrijwilligers werkzaam. Wij bieden onze eigen vrijwilligers een cursus aan, maar we hebben ook een aanbod voor vrijwilligers in andere organisaties en voor vrijwilligers die thuis worden ingezet voor terminale zorg. Bekijk hier de scholing voor vrijwilligers. We doen dit in samenwerking met de VPTZ en de NPV.

Introductiecursus vrijwilligers

Binnen Hospice De Regenboog werken we vanuit de kernwaarden respect, betrokkenheid, deskundigheid en gastvrijheid. Dat is zo voor onze verpleegkundigen en coördinatoren, maar ook voor onze vrijwilligers. Daarom volgen alle vrijwilligers een introductiecursus om kennis te maken met de werkwijze binnen het hospice, maar ook om kennis op te doen over allerlei thema’s die spelen binnen de palliatieve zorg. De inhoud komt in grote lijnen overeen met de basiscursus voor zorgprofessionals.

Met deze cursus krijg je de juiste handvatten om:

Deze cursus duurt drie dagdelen. Als je elders wilt starten met vrijwilligerswerk kun je mogelijk aansluiten bij onze cursus. Neem daarover contact op via info@hospicenunspeet.nl

Casuïstiekbespreking

Het werken binnen de terminale zorg is intensief en emotioneel. Daarom bespreken we binnen ons hospice in Nunspeet regelmatig een casus om te kijken hoe we hiervan kunnen leren. Als u belangstelling heeft om aan te sluiten, al dan niet met een eigen casus, kunt u dit kenbaar maken via info@hospicenunspeet.nl. We gaan dan samen kijken hoe we deze scholing voor vrijwilligers vorm kunnen geven.

 

Aanmelden en informatie vragen Omdat de cursussen en lessen op maat gemaakt worden kunt u het beste een email sturen.