Ik zoek zorg

Verpleegkundigen en vrijwilligers bieden 24 uur per dag zorg aan mensen in hun laatste levensfase.

Hospice De Regenboog is een bijzondere plek in een bosrijke omgeving en toch dicht bij het centrum van Nunspeet. In een huiselijke omgeving geven we zorg aan mensen in hun laatste levensfase. Een deskundig en betrokken team van verpleegkundigen en vrijwilligers staat 24 uur per dag klaar om zorg te geven op een respectvolle en gastvrije manier.

Palliatieve terminale zorg in Nunspeet

Wij zijn een zelfstandige kleinschalige zorgvoorziening voor palliatieve terminale zorg in Nunspeet. Dat betekent dat we u of uw naasten willen verzorgen wanneer naar een hospice gaan echt nodig is geworden. Thuis lukt het niet meer en een ziekenhuisopname geeft geen nieuwe perspectieven meer.

De palliatieve zorg combineren we met een persoonlijke betrokkenheid en aandacht voor het totale welzijn van de gast en zijn naasten. De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie. In ons hospice in Nunspeet respecteren we elkaars levensovertuiging en dit vragen wij ook van de gasten.

We streven naar een veilige en geborgen leefsfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, waarin onze gasten zich kunnen voorbereiden, samen met hun naasten, op het komende afscheid.

Palliatief redeneren

In de palliatieve zorg nemen we de wensen van de gasten als uitgangspunt maar ook de vaak beperkte levensverwachting bij de keuzes voor behandeling en begeleiding. We gebruiken het palliatief redeneren als methode om problemen van de gasten te analyseren en te behandelen. Hierbij denken we niet alleen aan wat er op het moment zelf aan de hand is maar ook wat de verwachting is dat er in de toekomst gaat gebeuren. Zo houden we de ‘last van symptomen’  zo dragelijk mogelijk.

Wanneer naar een hospice gaan tijdelijk nodig is

Naast een permanente opname is een tijdelijke opname mogelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten of om ingesteld te worden op goede pijnmedicatie. Na een tijdelijke opname kunt u worden ontslagen naar huis, een zorgcentrum of een verpleeghuis. U kunt hier meer lezen over het proces van aanmelden.

Pijn- en symptoombestrijding

Binnen de terminale fase is de zorg niet meer gericht op genezing. Maar wel volledig op het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Lichamelijke klachten worden zoveel mogelijk verlicht door middel van pijn- en symptoombestrijding.

Complementaire zorg

Naast het verlenen van zorg en begeleiding verleent Hospice De Regenboog ook complementaire zorg. Dit is aanvullende zorg die kwaliteit van leven toe kan voegen en is gericht op comfort. Uiteraard alleen wanneer dit gewenst is. Zo worden er hand- en of voetmassages gegeven, ontspanningsoefeningen gedaan en wordt er gebruik gemaakt van etherische oliën ter bestrijding van jeuk of van andere complicaties.

Geestelijke zorg

De geestelijke zorg die u in de thuissituatie krijgt, kan voortgezet worden in het hospice. Wij kunnen ook een beroep doen op een geestelijk verzorger in het hospice.

Zorg voor de naaste

Familie en naasten worden zoveel als gewenst betrokken in het bieden van zorg en begeleiding. Onze medewerkers hechten veel waarde aan deze relaties en bieden ondersteuning aan familie en naasten, zowel voor als na het overlijden.

Aanmelden Klik op de knop hiernaast en doe een voorlopige aanmelding. We nemen daarna contact met u op.