Scholing voor burgers

Gespreksgroep
Jaarlijks organiseren Hospice De Regenboog en Het Venster een gespreksgroep ‘steun bij verlies van een partner’. In de verliesgroep vind je steun, herkenning en erkenning bij lotgenoten. Met elkaar wordt het verlies gedeeld en worden thema’s besproken. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld rouwtaken en rouw op de verschillende levensterreinen. Het verlies van een partner is ingrijpend en zwaar. Samen heb je lief en leed gedeeld en dat dikwijls tientallen jaren lang. En dan kom je er alleen voor te staan, opeens of na een ziekbed. Hoe moet je verder? Veel vragen en emoties komen op je af. Het leven moet opnieuw een soort uitgevonden worden.

Reactie van een deelnemer: “het heeft mij heel goed gedaan. Het heeft mij geleerd dat ik niet de enige ben. Met lotgenoten kun je makkelijker praten. Het praat anders dan met familie. Ik raad anderen vooral aan te gaan, want het helpt echt!”

Via de nieuwsbrief en de sociale media maken we de data bekend.

Open dag
Onze open dag valt elk jaar op de ‘Dag van de palliatieve zorg’. In 2021 houden we een lezing over ‘kinderen en jongeren die geconfronteerd worden met verlies en rouw’. De informatie hierover kunt u lezen op deze pagina.

Informatieavonden
We geven regelmatig informatie over ons hospice bij kerken en verenigingen. Als u daar belangstelling voor heeft dan horen we dat graag!

In Gesprek met de burger
Met enige regelmatig organiseren we met andere partijen gespreksavonden over de palliatieve zorg. Bijvoorbeeld over ‘Wat zijn uw wensen in de laatste levensfase’, maar ook over ‘Hoe en met wie u het gesprek over de laatste levensfase’. De eerst komende avond is op 5 oktober. U kunt daar meer over lezen.

 

Social media Houd ons in de gaten