Cursus voor zorgprofessionals

Op het gebied van de palliatieve zorg gebeurt heel veel. We houden de nieuwe ontwikkelingen bij en kunnen zo steeds de actuele richtlijnen en protocollen verwerken in Basiscursus Palliatieve zorg en ons overig cursusaanbod en gastlessen. De onderwerpen die vaak voorbij komen staan hieronder. Is er een ander onderwerp waar je meer over wilt weten stuur even een email naar info@hospicenunspeet.nl.

Basiscursus Palliatieve zorg

De basiscursus palliatieve zorg is bestemd voor verzorgenden en verpleegkundigen die werkzaam zijn in de palliatieve zorg. De cursus kan in ieder geval alle onderwerpen omvatten waar we ook gastlessen en kleine cursussen over aanbieden (zie hieronder). Afhankelijk van de deelnemers gaan we dieper of minder diep in op de thema’s die voorbij komen. We geven deze cursus in grote lijnen ook aan onze eigen vrijwilligers in de vorm van een introductiecursus. Een belangrijk onderdeel van de cursus is zelfreflectie. De cursus beslaat drie dagdelen.

Onderwerpen voor cursus en gastlessen

Palliatief redeneren
Palliatief redeneren is een vorm van klinisch redeneren die gericht is op de besluitvorming in de palliatieve fase. Hierbij wordt uitgegaan van de wensen van de zieke en zijn levensverwachting.

Gespreksvoering in de palliatieve fase
Hoe ga je nu handig het gesprek aan met de patiënt en de familie in de laatste fase van het leven. Tijdens deze les leer je hoe je dit kunt aanpakken zodat alle betrokkenen zich er prettig bij blijven voelen.

Bewust stoppen met eten en drinken
Wat betekent het als patiënten bewust willen stoppen met eten en drinken. Wat heeft dit voor gevolgen voor het lichaam? Hoe gaat het in zijn werk, maar ook: wat zijn de emotiononele gevolgen hiervan voor de patiënt en zijn naasten.

Delier
In de palliatieve fase kan een delier voorkomen. Het is belangrijk dat je die als zorgprofessional goed kunt herkennen en kunt onderscheiden. Dit leer je in onze les over delier.

Pijn
Pijn is één van de grootste symptomen in de palliatieve fase. In deze les leer je de nieuwste inzichten op het gebied van pijnbestrijding en hoe je dit kunt aankaarten bij de (huis)arts en patient.

Dyspnoe/dyspneu
Er zijn verschillende soorten dyspneu. We leren je graag wat het precies is en hoe je hier het beste mee kunt omgaan.

Zorgpad stervensfase
Het zorgpad stervensfase komt uitvoerig aan de orde in onze basiscursus. Maar we kunnen ook een losse cursus hierover aanbieden. Het is de methodiek die ingezet wordt in de allerlaatse fase van het leven. Het is gericht op het bieden van comfort aan de stervende patiënt en zijn naasten.

Zorg voor de zorgenden
Verpleegkundigen en verzorgenden zijn zorgzame types. Zo af en toe lopen ze het risico om zichzelf en hun collega’s voorbij te lopen. Zorg voor zorgenden betekent aandacht hebben voor elkaar.

Casuïstiek bespreking
Binnen je eigen team bespreken we een echte bestaande casus binnen jullie hospice of verpleeghuis. Het geeft je nieuwe inzichten in de palliatieve zorg die je direct kunt toepassen. Een casuïstiek bespreking heeft als bijproduct dat het team weer met nieuwe energie en inzichten aan het werk gaat.

Complementaire zorg
De les over complementaire zorg is een praktische les. Je krijgt inzicht in de achtergronden en werking van verschillende aanvullende zorgtypes. En uiteraard gaan we hiermee ook oefenen

AANMELDEN EN INFORMATIE VRAGEN Omdat de cursussen en lessen op maat gemaakt worden kunt u het beste een email sturen.