Wilt u hospice Nunspeet financiële steun geven?

Vanwege de kleinschaligheid en intensieve zorg blijven aanvullende financiële middelen nodig. Wilt u ons hospice een handje helpen? Dat kan met eenmalige financiële steun maar ook op andere manieren. Door uw steun kunnen we de kleinschaligheid volhouden en ons gebouw en de tuin de huiselijke uitstraling blijven geven die we zo graag willen.

Vriend van Hospice De Regenboog

Wilt u vriend worden van Hospice De Regenboog en jaarlijks een donatie geven? Met deze financiële steun kunnen we onze huiselijke uitstraling behouden. De vriendenstichting is bij de belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instelling en heeft de ANBI-status.

Schenking of periodieke gift

U kunt ook uw financiële steun geven door middel van een schenking of een periodieke gift. U sluit dan een overeenkomst met het hospice dat u voor minimaal vijf jaar met een vast bedrag financiële steun geeft aan het hospice. Sinds 2014 hoeft dit niet meer per se in een notariële akte te worden vastgelegd. Het kan ook via een modelovereenkomst van de belastingdienst.  Deze manier van schenken is volledig aftrekbaar van de belasting.

Legaat

U kunt de Stichting begunstigen in uw testament via een legaat. Een legaat wordt vooral gebruikt om iets na te laten aan personen of instellingen die geen directe erfgenamen zijn. Als u Hospice De Regenboog een legaat schenkt, dan wordt in het testament een bedrag of een percentage van de nalatenschap genoemd dat na het overlijden van u naar de Stichting Vrienden van de Hospice gaat.

CD te koop

We voelen ons gedragen door de regio. We vinden het daarom ook fijn dat we u een cd te koop kunnen aanbieden van Arjan & Edith Post en Wim Magré. Kijkt u hiervoor op deze pagina.

Gegevens Stichting Vrienden

Stichting Vrienden Protestantse – christelijke Hospice De Regenboog Nunspeet
Potsgildewegje 3
8071WP Nunspeet
IBAN: NL65 RABO 0121457435
Kamer van Koophandel 08146657

De bankrekening voor zakelijke betalingen is: NL93RABO 0384 7676 99