Organisatie van het hospice in Nunspeet

Hospice De Regenboog is een zelfstandige zorgvoorziening. Kleinschalig, huiselijk en betrokken.

Het hospice in Nunspeet is een zelfstandige zorgvoorziening voor mensen in de laatste levensfase. 24 uur per dag zijn er professionele verpleegkundigen aanwezig. Zij worden door thuiszorgorganisatie Blinkers ingezet en zijn allemaal speciaal opgeleid voor de palliatieve zorg. Doordat het team regelmatig wordt bijgeschoold is de kennis altijd actueel. Naast de verpleegkundigen bieden vrijwilligers ook hulp en ondersteuning.

De leiding is in handen van de directeur en de dagelijkse aansturing van het team gebeurt door een coördinator vrijwilligers en een coördinator zorg en kwaliteit. De medische zorg is in handen van de huisarts. Daarnaast kan het hospice een palliatief consulent IKNL consulteren, die tweewekelijks aanwezig is bij het multidisciplinair overleg. Verder kan de behandeldienst van Het Baken ingezet worden voor de gasten.

Het management team bestaat uit een directeur en 2 coördinatoren. Op de linker foto Gerrinda van der Veen, directeur en op de rechter foto Dieneke Loosman, coördinator. Korine Lans ontbreekt nog op de foto.

Bestuur

Het bestuur van het hospice in Nunspeet is een bestuur op afstand en heeft de verantwoordelijkheid neergelegd bij de directeur. Zij is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaten en legt verantwoording af aan het bestuur. Het bestuur wordt niet bezoldigd voor haar werkzaamheden.
Stichting Hospice De Regenboog heeft een raad van advies die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Zij functioneert als klankbord voor het bestuur en bewaakt mede de Christelijke uitgangspunten van het Hospice.

Aan het hospice zijn ook een Stichting Vrienden en een Stichting Vastgoed verbonden.

Kwaliteitszorg

Sinds 22 maart 2017 hebben we het keurmerk PREZO Hospicezorg Nederland. Dit PREZO keurmerk laat u zien:

  • dat onze gasten tevreden zijn
  • dat onze prestaties vóór onze gasten structureel verbetert
  • dat we verantwoorde zorg bieden en voldoen aan de eisen
  • dat we voldoen aan de relevante wet- en regelgeving

Lees ook over onze visie, missie en kernwaarden