Stichting Protestant Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor wie geld aan Stichting  wil nalaten of schenken, is het belangrijk te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat, komt ook daadwerkelijk ten goede aan Hospice De Regenboog.

Omdat Hospice De Regenboog de ANBI-status heeft, profiteert u van een aantrekkelijk belastingoordeel over uw gift of schenking. U kunt deze – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van uw belastbaar inkomen.

ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Voor Hospice De Regenboog vindt u deze gegevens hieronder.

Algemene informatie

Naam:
Stichting Protestants-Christelijk Hospice De Regenboog Nunspeet ook bekend als: Hospice Nunspeet of Hospice De Regenboog.

Fiscaalnummer
818195575

Bankrekeningnummer
IBAN NL93 RABO 03847 676 99

Contactgegevens
Hospice De Regenboog
Potsgildewegje 3
8071 WP  Nunspeet
Tel. 0341 250962 (op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur)
E-mail: info@hospicenunspeet.nl

Kamer van Koophandel: 08123221

Documenten die van belang zijn voor de ANBI:

In deze verslagen staan ook de gegevens over de samenstelling van het bestuur en de bezoldiging van de bestuursleden.

2018

2017

2016

2015

Op deze pagina leest u meer over de Stichting Vrienden van het Hospice. En als u op zoek bent naar zorg dan wilt u misschien hier verder lezen.