Waardering voor vrijwilligers van het hospice

waardering voor vrijwilligers van hethospice De Regenboog in Nunspeet

Tijdens de kerstreceptie van Hospice De Regenboog werden alle vrijwilligers verrast door het Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet. Wethouder Van de Bunte uitte zijn waardering voor vrijwilligers van het hospice in Nunspeet.

Afgelopen 7 december was het de Dag van de Vrijwilliger. Coördinator Corrieke Voerman en de verpleegkundigen hadden alle vrijwilligers van het hospice genomineerd. Dit was te veel voor de gangbare bijeenkomst in het gemeentehuis.

Daarom kwam Marit Hofman van het Servicepunt met wethouder Van der Bunte ‘onverwachts’ langs op de kerstreceptie om hun woord van waardering uit te spreken voor al het vrijwilligerswerk in en buiten het hospice, voor en achter de schermen.

Marit Hofman en Mark van de Bunte kwamen niet met lege handen. Namens de gemeente Nunspeet kwam er een heerlijke koffietafel mee van Bakkerij en Lunchroom Uniek. Deze blijk van waardering voor vrijwilligers van het hospice werd goed ontvangen.

Hospice heeft een gift van Kringloop Elburg ontvangen

Gift voor Hospice De Regenboog in Nunspeet

Vandaag namen dhr. Vlietstra en Corrieke Voerman, respectievelijk administratief vrijwilliger en coördinator, een mooie gift van € 500,00 in ontvangst uit handen van de voorzitter van Kringloop Elburg.

Kringloop Elburg bestaat al vanaf 1993. Het werk in de winkel wordt door ongeveer 100 vrijwilligers gedaan. Deze vrijwilligers werken in de winkel en in de ophaaldienst. Onder de juiste voorwaarden worden spullen namelijk opgehaald bij mensen thuis.

De opbrengst van Kringloop Elburg is bestemd voor de Hervormde kerk. Ook andere goede doelen krijgen regelmatig een gift.

We zijn blij dat ons hospice Elburg ook als werkgebied heeft.

 

Terugblik op Branchemeeting 2018

terugblik Branchemeeting 2018

De voorbereidingen zijn getroffen… standhouders weer aanwezig… collega´s druppelen binnen… hoofdspreker van de avond, Manu Keirse, is gearriveerd… de avond kan beginnen. Anita Bultman neemt ons mee in een terugblik op Branchemeeting 2018.

In de week voor de internationale dag van de palliatieve zorg is ook dit jaar weer een Branchemeeting georganiseerd door ons palliatief netwerk en Hospice De Regenboog. De avond waarvan het programma in het teken staat van omgaan met verdriet bij levend verlies:

Het levend verlies waar onze cliënten en hun naasten mee te maken krijgen.

Het levend verlies wat ons als mens zo kan raken.

Het levend verlies dat zo zichtbaar en voelbaar is wanneer je gezondheid of die van je partner afneemt.

Het levend verlies dat zo rauw is als je toekomstdromen moet opgeven omdat er ineens een beperkte toekomst is.

Hoe kan ik in een paar zinnen… in een paar woorden deze avond samenvatten? Een avond waarin door herkenning, ontroering, een lach, een traan, een metafoor of een voorbeeld Manu ons meenam in de wereld van rouw. Rouw, waarvan hij zegt, dat we dat in geen geval als een ziekte moeten beschouwen!
Manu vertelt ons dat als we van deze avond 3 emoties, 3 uitspraken of 3 verhalen mee zouden nemen het voor hem een geslaagde avond zou zijn.

Wijsheid om mee te nemen

Aan de hand van onderstaande hoop ik jullie een indruk te geven van deze leerzame avond waarin de spreker ons vol passie, wijsheid en ervaring levenslessen meegeeft die wij weer kunnen toepassen in de zorg aan onze palliatief terminale cliënten.

Manu benoemt

dat het hebben van onbegrip voor verdriet schade toebrengt aan de cliënt en diens naasten in plaats van dat je de ander steunt.

Manu daagt ons uit om

niet bang te zijn voor het verdriet van de ander. Hij stimuleert ons om het gesprek aan te gaan met de woorden: Vertel eens …

Manu leert ons dat

een periode van ontkenning soms een weldadig geschenk kan zijn voor de cliënt of diens naaste.

Rode afsluitende draad

Ik sluit af met de les van Manu die als een rode draad door zijn verhalen is geweven

Het allerbelangrijkste wat we als zorgverlener kunnen doen is luisteren, luisteren en luisteren.
Wij zijn het die naast de schoenen staan; zij die de schoenen dragen weten het best waar ze knellen.

We willen ook dit jaar iedereen weer bedanken voor hun tijd, hun aanwezigheid, hun eerlijke vragen tijdens het vragenrondje en hopelijk tot volgend jaar.

Heel hartelijk bedankt ook alle standhouders en sponsors die deze avond verder mogelijk maakten. Heel in het bijzonder noemen we hier Roparun.

Kees van der Staaij bezoekt hospice Nunspeet

Persbericht vanuit de SGP: Op vrijdag 17 februari brengt SGP-voorman Kees van der Staaij een bezoek aan Hospice de Regenboog in Nunspeet. In de hospice krijgt hij een korte uitleg en voert hij gesprekken met onder anderen medewerkers en familieleden.

De SGP vraagt nadrukkelijk aandacht voor de palliatieve zorg. Volgens het partijprogramma moet er meer geld naartoe, moet er een hulplijn komen voor mensen met vragen en moet er in de opleiding van artsen en verpleegkundigen meer aandacht zijn voor palliatieve zorg. “Het leven is een kostbaar geschenk. Daar moeten we juist ook als het einde nadert, heel zorgvuldig en liefdevol mee omgaan”, aldus Van der Staaij.

 

 

 

Informatieavond in Elspeet over het levenstestament

Op 13 juni 2016 organiseren Hospice De Regenboog, welzijnsorganisatie Het Venster en zorgcentrum Oranjehof een informatieavond in Elspeet over het levenstestament.

Veel mensen vinden het lastig om in gesprek te gaan over het levenseinde en de wensen en mogelijkheden daaromheen. Huisarts Polderman uit Elspeet en kandidaat-notaris A. Russchen zullen vanuit hun ervaringen de aspecten van het levenstestament toelichten.