Politieke aandacht voor de financiering van de palliatieve zorg

Vrijdag 17 februari jl. bezocht Kees van der Staaij, op uitnodiging,  hospice De Regenboog. Politieke aandacht voor de financiering van de palliatieve zorg is en blijft belangrijk.

Van der Staaij sprak met gasten en hun familieleden en met de medewerkers van ons hospice. Hij was enthousiast over de externe gerichtheid van het hospice zoals de avonden van betekenis voor burgers met onderwerpen die het levenseinde raken en over de bereidheid tot scholing van collega professionals.

In een presentatie benadrukten we het belang van een goede toegankelijkheid van de palliatieve zorg. Palliatieve zorg wordt momenteel geregeld vanuit drie financieringsstromen. Maar deze zorg is zo specifiek dat een eigen financiering op zijn plek is. Welke financiering er ook gebruikt wordt, er wordt nu geen recht gedaan aan de essentie van palliatieve zorg. Het wordt ‘ingepast’ in de reguliere financiering met alle administratieve rompslomp die erbij hoort.

Hospice De Regenboog is lid van de Associatie Hospicezorg Nederland (AhZN). Als associatie pleiten we landelijk voor een eenduidige, uniforme financiering waar respijtzorg, symptoomanalyse en zorg in crisissituaties bij ernstig zieke mensen onderdeel van uitmaakt. Ook pleiten we ervoor dat er middelen zijn voor geestelijke verzorging en psychosociale begeleiding.
We willen af van de zorgkostenplafonds in de palliatieve zorg. Het kan niet zo zijn dat iemand in september  niet meer opgenomen kan worden omdat er geen budget meer voor is.

De hospicezorg is niet in concurrentie met de thuiszorg, maar sluit er naadloos op aan, het is specialistische palliatieve zorg. De AHzN pleit voor eisen aan de kwaliteit van hospicezorg. Hospice De Regenboog is één van de eerste hospicepolitieke aandacht voor de financiering van palliatieve zorg belangrijk, palliatieve zorg in nunspeet, terminale zorg in nunspeets die het vorig jaar ontwikkelde keurmerk Prezo hospicezorg behaald heeft. In ons hospice wordt fantastisch samengewerkt  tussen formele en informele zorg, tussen vrijwilligers en verpleegkundigen, huisartsen en behandelaars.

We hopen dat deze politieke aandacht voor de financiering van de palliatieve zorg een positief gevolg zal hebben. De SGP is één van de partijen die in hun verkiezingsprogramma aandacht vragen voor de palliatieve zorg.

We kijken terug op een goed bezoek en Kees van der Staaij zelf ook. Daarvan getuigt zijn tweet. We zijn blij met de grote aandacht die dit bezoek heeft gekregen in de regionale en lokale media. Verschillende journalisten waren aanwezig en hebben dhr. van der Staaij geïnterviewd. Hieronder ziet u een filmpje van Nunspeet.nu.

Bewaren

Alle berichten in: Nieuws