Gespreksgroepen

Het Venster en Hospice De Regenboog organiseren verschillende gespreksgroepen over rouw waar u aan kunt deelnemen. Twee daarvan zijn gericht op corona gerelateerde ervaringen. De derde gaat over de rouw die hoort bij het verlies van een partner. Op deze pagina leest u voor wie ze bestemd zijn en hoe u zich kunt aanmelden.

In maart 2021 starten Hospice de Regenboog en Het Venster een volgende gespreksgroep ‘steun bij verlies van een partner’. In de verliesgroep vind je steun, herkenning en erkenning bij lotgenoten. Met elkaar wordt het verlies gedeeld en worden thema’s besproken. Thema’s die aan de orde komen zijn bijvoorbeeld rouwtaken en rouw op de verschillende levensterreinen. Het verlies van een partner is ingrijpend en zwaar. Samen heb je lief en leed gedeeld en dat dikwijls tientallen jaren lang. En dan kom je er alleen voor te staan, opeens of na een ziekbed. Hoe moet je verder? Veel vragen en emoties komen op je af. Het leven moet opnieuw een soort uitgevonden worden.

Reactie van een deelnemer: “het heeft mij heel goed gedaan. Het heeft mij geleerd dat ik niet de enige ben. Met lotgenoten kun je makkelijker praten. Het praat anders dan met familie. Ik raad anderen vooral aan te gaan, want het helpt echt!”

Steungroep ex-covid-19 patienten

 • 4 à 5 personen
 • Ervaringen delen en verwerken die u opdeed tijdens de periode in het ziekenhuis
 • Inhoud en frequentie wordt gezamenlijk bepaald
 • Begeleiding door maatschappelijk werker van Het Venster en/of een verpleegkundige
 • Informatie en aanmelden via 0341-257242 of e-mail

Steungroep voor nabestaanden (Covid-19)

 • 4 à 5 personen
 • Ervaringen delen en verwerken die u opdeed tijdens de ziekte van een naaste
 • Inhoud en frequentie wordt gezamenlijk bepaald
 • Begeleiding door maatschappelijk werker van Het Venster en een verpleegkundige
 • Informatie en aanmelden via 0341-257242 of e-mail

Gespreksgroep partner verloren

 • 5 à 6 personen
 • Ervaringen delen en verwerken met mensen in dezelfde situatie
 • Onderwerpen: delen van verdriet, levensterreinen, rouwtaken
 • Begeleiding door maatschappelijk werker van Het Venster en een verpleegkundige
 • Informatie en aanmelden via 0341-257242 of e-mail