De zorg en behandeling in het hospice wordt bekostigd door uw zorgverzekering. Lees hier alles over de benodigde indicatie en hoe u zich kunt aanmelden voor verblijf in het hospice. Ook de financiering van de verleende zorg wordt hier besproken.

Indicatie

Voor opname in een hospice is een indicatie palliatief terminale zorg nodig. Deze moet worden ondersteund door de verklaring van de huisarts en/of medisch specialist dat er sprake is van een levensverwachting van drie maanden of minder.
Hiervoor hoeft u zelf niets te doen. De indicatie verzorgen wij vanuit het hospice.

Aanmelden voor verblijf in het hospice

Het aanmelden voor verblijf in het hospice is een emotionele stap in het leven van alle gasten en hun naasten. Daarom willen we dit zorgvuldig doen.
Het beste kunt u telefonisch contact opnemen met de coördinator van het hospice. Ook als u nog in de oriënterende fase zit bent u van harte welkom om vrijblijvend iemand van het hospice te spreken.

We vertellen u de gang van zaken en in veel gevallen maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek in het hospice of een huisbezoek bij u thuis.
We begeleiden u in de aanmelding voor verblijf in het hospice.

Aanmelden voor verblijf in het hospice – tijdelijk

Naast een permanente opname is een tijdelijke opname mogelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten of om ingesteld te worden op goede pijnmedicatie.
Na een tijdelijke opname kunt u worden ontslagen naar huis, een zorgcentrum of een verpleeghuis.

Lees hier hoe de zorg en behandeling wordt vormgegeven.

Financiën

Op grond van uw indicatie wordt de zorgverlening bekostigd door uw zorgverzekering. Ook administratieve taken als het bijstellen van het zorgplan en het overleggen met de huisarts vallen binnen de vastgestelde uren in de voor u gestelde indicatie. Het CAK rekent geen eigen bijdrage voor deze zorgverlening.

Onze gasten betalen een eigen bijdrage aan De Regenboog. Deze hotelkosten bedragen €30,00 per dag. Bij een aanvullende verzekering wordt dit vergoed vanuit de zorgverzekering. De eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor opname. Als uw verzekering een hoger bedrag wil vergoeden brengen we een hoger bedrag in rekening.

Medicatie en hulpmiddelen worden in het algemeen vergoed via de zorgverzekering. Als dit niet zo is gebeurt de betaling net als bij u thuis.

Leest u verder over onze kamers en de voorzieningen.