In gesprek met de burger – Wat zijn uw wensen?

gesprek over de laatste levensfase

Het Venster en Hospice De Regenboog nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst op dinsdag 28 juni met als doel het vergroten van bewustwording en kennis over palliatieve zorg. Een verpleegkundige van Hospice De Regenboog zal een presentatie verzorgen.

Gesprek over uw wensen

Bij het afnemen van de gezondheid door ziekte of door ouderdom kan er veel op u afkomen aan vragen en dilemma’s. Er komt een moment dat beter worden niet meer mogelijk is. In deze fase die we de palliatieve fase noemen, zien we de lichamelijke krachten af nemen. Pijn, andere ongemakken en de afhankelijkheid van andere mensen kunnen toenemen. Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruitgaat? Weet uw naaste wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Heeft u uw wensen ooit besproken en op papier vastgelegd? Er lijkt steeds meer behoefte te zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Toch is praten over de laatste levensfase niet het meest
gemakkelijke onderwerp. Daarom wordt het vaak zo lang mogelijk uitgesteld. Misschien herkent u zich hierin en vindt u het lastig om het gesprek hierover aan te gaan met uw huisarts, met uw partner of met u kinderen. Daarbij willen we u graag ondersteunen.

Programma van de informatieavond

Op dinsdagavond 28 juni bent u van harte welkom in een van de zalen van Het Venster, Elburgerweg 15 in Nunspeet.

  • 17.30-18.15 maaltijd en inleiding op het onderwerp door Gerrinda van der Veen, directeur Hospice De Regenboog
  • 18.30 -19.15 presentatie door Jolanda Dekker, palliatief verpleegkundige
  • 19.15 – 19.30 gelegenheid voor het stellen van vragen en afsluiting

De presentatie die wordt gegeven is onderdeel van het landelijk project van ZonMW: in gesprek met de burger. Via publieksbijeenkomsten willen zij bewustwording en kennis over de palliatieve zorg vergroten. De verwachte impact van dit project is dat meer mensen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg in de palliatieve fase. En dat meer mensen hebben nagedacht en gesproken met anderen over wensen met betrekking tot zorg in de palliatieve fase.

Opgeven

Opgeven voor deze avond kan door te bellen of te mailen naar het hospice. Wilt u dit uiterlijk donderdag 23 juni doen.
Telefoonnummer: 0341-250962
Mailadres:
info@hospicenunspeet.nl

Wij hopen u te ontmoeten!

(Kijk ook nog even bij onze vacatures! We zoeken zomervrijwilligers en een secretaris)

Alle berichten in: Informatieavond