In gesprek met de burger

gesprek over de laatste levensfase

Hospice De Regenboog en de Oranjehof nodigen u uit voor de informatieavond over uw wensen in de laatste fase van het leven. Donderdag 22 september om 17.30 uur in de Oranjehof in Elspeet.

Bij het afnemen van de gezondheid door ziekte of door ouderdom kan er veel op u afkomen aan vragen en dilemma’s. Er komt een moment dat beter worden niet meer mogelijk is.
In deze fase, die we de palliatieve fase noemen, zien we de lichamelijke krachten af nemen. Pijn, andere ongemakken en de afhankelijkheid van andere mensen kunnen toenemen. Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruitgaat? Weet uw naaste wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Heeft u uw wensen ooit besproken en op papier vastgelegd?

Er lijkt steeds meer behoefte te zijn om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Toch is praten over de laatste levensfase niet het meest gemakkelijke onderwerp. Het wordt daarom vaak zo lang mogelijk uitgesteld. Misschien herkent u zich hierin en vindt u het lastig om het
gesprek hierover aan te gaan met uw huisarts, met uw partner of met u kinderen.

Daarbij willen we u graag ondersteunen.
Hospice De Regenboog en de Oranjehof nodigen u graag uit voor een informatiebijeenkomst bij de Oranjehof in Elspeet met als doel het vergroten van bewustwording en kennis over palliatieve zorg. Een verpleegkundige van Hospice De Regenboog zal een presentatie verzorgen.

De presentatie die wordt gegeven is onderdeel van het landelijk project van ZonMW: in gesprek met de burger. Via publieksbijeenkomsten willen zij bewustwording en kennis over de palliatieve zorg vergroten. De verwachte impact van dit project is dat meer mensen zich bewust zijn van de (on)mogelijkheden van zorg in de palliatieve fase en dat meer mensen hebben nagedacht en gesproken met anderen over wensen met betrekking tot zorg in de palliatieve fase. 

In gesprek met de burger in Elspeet

  • donderdag 22 September
  • Staverdenseweg 34, Elspeet
  • 17.30 – 18.15 broodmaaltijd
  • 18.15 – 19.15 presentatie
  • 19.15 – 19.30 vragen stellen

Er zijn voor u geen kosten verbonden aan deze avond. Graag van tevoren aanmelden via 0577-492278.

De uitnodiging kunt u hier downloaden in PDF

 

Alle berichten in: Informatieavond