Grote tevredenheid bij vrijwilligers

Er is een grote tevredenheid bij vrijwilligers binnen ons hospice. Wel 50 vrijwilligers (meer dan 70%) hebben de vragenlijst van de VPTZ (koepelorganisatie van de vrijwillige palliatieve thuiszorg) ingevuld en het resultaat is een 8.6 gemiddeld voor de algemene waardering voor het hospice.

We zijn erg blij met de positieve uitslag van de vragenlijst. Het is mooi te zien hoe we op vele vlakken hoger scoren dan het landelijke gemiddelde. De betrokkenheid waar we van wisten wordt in de rapportage van deze vragenlijst ook zichtbaar: er is grote tevredenheid bij vrijwilligers.

Tevredenheid

grote tevredenheid bij vrijwilligers van Hospice De Regenboog in Nunspeet, Uddel, Wezp, 't Harde, Elburg, Doornspijk, Hierden, ElspeetVrijwilligers zijn tevreden over de manier waarop ze hun werk mogen uitvoeren binnen het hospice. Het inwerken, beschikbaar stellen van de juiste materialen, de aansturing etc. wordt allemaal vooral positief gewaardeerd.
De vragen gingen erg veel over het contact met onze gasten. Omdat ook de vrijwilligers die eigenlijk nooit gasten tegenkomen de lijsten hebben ingevuld zien we af en toe een ‘niet van toepassing’ verschijnen. 100% geeft aan een fijne sfeer te ervaren binnen het hospice. Fijn deze tevredenheid van vrijwilligers.

Niemand heeft ongewenst gedrag gerapporteerd tussen vrijwilligers en personeel. Daar zijn we blij mee. Heel zelden wel wat ongewenst gedrag vanaf de cliënt of zijn naasten. Uiteraard weten we van die situaties en zijn er altijd omstandigheden geweest die dit ongewenst gedrag kunnen verklaren.

Verbeterpunten

Er zijn  geen grote verbeterpunten genoemd.  Een punt van aandacht naar aanleiding van deze enquête was de afstemming van werkzaamheden tussen de verpleegkundigen en de zorgvrijwilligers. Tijdens twee werkbesprekingen eerder deze week is dit nagevraagd. Vrijwilligers geven aan zich helemaal in de positieve uitslag te herkennen. “We hebben ‘m toch zelf ingevuld”. De afstemming van werkzaamheden verloopt naar tevredenheid. Er is altijd overleg mogelijk, geeft men aan. “We volgen echter in de zorg wel de verpleegkundigen die hier 24 uur zijn en een totaalbeeld hebben van de gasten. Wij zijn er vier uur per week.” 18 % vind het werk soms emotioneel erg belastend en 24% vindt het vrijwilligerswerk soms lichamelijk erg belastend. Een goed punt om voorbij te laten komen in de evaluatiegesprekken die we voeren met vrijwilligers.

Dankbaar

We zijn erg dankbaar voor de reacties van vrijwilligers op de vragenlijst. Allereerst voor de hoeveelheid mensen die hieraan meegewerkt heeft, maar zeker ook met de uitkomsten. Vanuit de email die we naar de vrijwilligers stuurden:

“We waren er gewoon een beetje stil van. Heel veel dank! We hopen jullie vertrouwen niet te beschamen. En blijf vooral komen met opmerkingen/vragen/verbeteringen. Dat de sfeer zo positief ervaren wordt,  is te danken aan jullie zelf en aan de verpleegkundigen. We moeten en mogen dat blijven koesteren en het is onze blijvende inspanning meer dan waard. Het komt allemaal ten goede aan de zorg voor onze gasten.”

 

Alle berichten in: Nieuws