Geslaagd lustrumfeest van De Regenboog

Vrijwilligers Hospice De Regenboog

Alle medewerkers die alle vijf jaren betrokken zijn geweest bij Hospice De Regenboog. Foto: Henk Merjenburgh.

We kijken terug op een geslaagd lustrumfeest van De Regenboog. Samen met gasten en familie genoten we ’s morgens van koffie met gebak. En de bossen bloemen die we kregen van verschillende samenwerkingspartners maakten het feestgevoel nog groter.

Bijna 200 mensen waren aanwezig in de theaterzaal van NH Sparrenhorst. Tijdens het mini-symposium kwamen dilemma’s als ‘maakbaar of kwetsbaar’, ‘doorgaan of stoppen met behandelen’ en ‘empathie en compassie’ aan de orde.

Onderin dit bericht vind u de link naar de hand-out van deze presentaties en het indrukwekkende filmpje dat is laten zien door Mark Pul en Bianca Ouwerkerk.

Palliater Kees Goedhart is zeer ervaren in de zorg voor mensen in de laatste levensfase. Hij benadrukte het belang van het eerste gesprek dat ernstig zieke mensen hebben met hun specialist en huisarts. Neem hier de tijd voor want dat zorgt voor veel duidelijkheid. Bovendien bevordert dit het maken van goede keuzes. Niet alles wat kan, moet gedaan worden. Samen met de aanwezigen bekeek hij drie voorbeelden uit de praktijk. Was hier sprake van overbehandeling of van noodzakelijke behandelingen? Het werd duidelijk dat ethische vragen bij het beantwoorden van deze vragen een grote rol spelen.  Goedhart pleit voor goede communicatie tussen artsen en patiënten en tussen zorgverleners onderling.

Mark Pul Hospice de Regenboog

Dr. Pul sprak met dr. Ouwerkerk over ‘Empathie of Compassie’.

Mark Pul, huisarts in Doornspijk en verbonden aan het hospice, vroeg om applaus voor de vele vrijwilligers die zich met compassie inzetten voor de gasten van het hospice. Op interactieve wijze werden mensen in de zaal door hem en door Bianca Ouwerkerk, huisarts in Nunspeet, betrokken bij het thema empathie of compassie. En bij de vraag: hoe houd je het werken in de palliatieve zorg vol. Wat naar voren kwam is dat het belangrijk is dat we met compassie naar mensen kijken. Dat we aanhaken bij dat wat we zien, horen en aanvoelen bij de ander. Niet alleen vanuit begrip en empathie. Maar vanuit compassie, vanuit je hart.

Esme Wiegman Lustrum

 

Esmé Wiegman sprak als directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging vanuit patiëntenperspectief over maakbaar of kwetsbaar. Het is goed als mensen tijdig nadenken over hun levenseinde. Ze riep op om ruimte te geven aan emoties en echte aandacht en betrokkenheid te geven aan mensen die ziek zijn en hun naasten.

Burgemeester Van Hemmen sprak zijn bijzondere waardering uit voor de totstandkoming van het Hospice. Hij prees de inzet van alle professionele en vrijwillig betrokkenen die de afgelopen vijf jaar de functie van Hospice de Regenboog mogelijk hebben gemaakt. Daarbij wees hij ook naar de veranderingen in de maatschappij (participatiesamenleving) waar we als Hospice op moeten inspelen.

De viering van het lustrum werd besloten met een dankdienst in de Oenenburgkerk aan de Vlierweg in Nunspeet. Ds. B. De Graaf ging in zijn meditatie in op de gelijkenis van de Samaritaan die ook vanuit compassie de gewonde man hielp. Tijdens de dienst zorgde familie Ten Brinke voor prachtige muziek.

We willen ieder die zich voor dit lustrumfeest van De Regenboog heeft ingezet nogmaals hartelijk bedanken. Bedankt voor de felicitaties en de verschillende attenties.

Via deze link kunt u de presentaties nog eens zien en de hand-out downloaden. Ook vindt u hier het filmpje uit de presentatie van Mark Pul en Bianca Ouwerkerk

En op onze Facebookpagina ziet u foto’s van bijvoorbeeld de vele bloemen die we gekregen hebben.

Alle berichten in: Nieuws