Hospice Nunspeet voorgedragen voor keurmerk Prezo Hospicezorg.

Afgelopen vrijdag 25 november 2016 was een spannende dag voor ons als hospice. Na een intensieve voorbereiding  gingen  we op voor het keurmerk Prezo Hospicezorg. Dit (nieuwe) keurmerk voor leden van de Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN) heeft sinds november 2015  het HKZ keurmerk palliatieve zorg vervangen. Bij dit keurmerk wordt er meer gekeken naar uitkomsten voor zorgvragers en naasten. Ook wordt vooral de praktijk getoetst. Uiteraard moet de organisatorische kant en het kwaliteitsmanagementsysteem ook goed op orde zijn.
Met dit keurmerk stellen we onszelf voor de opdracht om hoogwaardige palliatieve zorg te blijven bieden aan onze gasten en diens naasten. Met dit keurmerk zijn we klaar voor de eisen die zorgverzekeraars en andere partijen in de toekomst stellen aan hospices.

Tijdens deze audit werden vrijwilligers, verpleegkundigen en coördinatoren ondervraagd op de aanwezigheid en vooral ook de uitvoering van protocollen. We werden getoetst op 18 ‘prestaties’. Allerlei onderwerpen van het bereiden en bewaren van voeding, medicatieveiligheid tot het onderhoud van het gebouw kwamen voorbij. Centraal stond echter de gast en diens autonomie. Auditoren spraken ook met gasten en naasten en in de middag woonden ze een multidisciplinair overleg bij.

Voordracht keurmerk Prezo hospicezorg

Aan het einde van de audit was de uitslag positief. Alle 18 prestatiegebieden zijn behaald en dat betekent dat de auditoren ons gaan voordragen voor het keurmerk. Over enkele maanden mogen we het keurmerk dan ook in ontvangst nemen.

Wat de auditoren vooral was opgevallen:

  1. Jullie brengen je kernwaarden echt in de praktijk, dat zien we niet zo vaak op deze manier. Knap.
  2. Werken met PZD (palliatief elektronisch zorgdossier) snel eigen gemaakt. Al goed gevuld.
  3. Korte lijnen in samenwerking onderling, ook met de huisartsen.
  4. Externe gerichtheid. Mooie ontwikkeling.keurmerk Prezo hospicezorg voor Hospice De Regenboog in Nunspeet
  5. Uit de pioniersfase naar de professionalisering.

Uiteraard zijn er ook aandachtspunten, zoals het feit dat het beleid vooral beschrijvend van aard is. Dit mag nog meer resultaatgericht. Hoewel er in de praktijk veel aandacht is voor de psychosociale en spirituele dimensies, is dit niet goed terug te vinden in de verslaglegging.

Joke Overeem, directeur,  mailde ’s avonds naar alle medewerkers en betrokkenen: “Heel, heel veel dank aan ieder die op welke manier dan ook een bijdrage gegeven heeft. Het was best spannend, tijdens de voorbereiding, maar ook vandaag. Toch zijn er hele leuke gesprekken geweest en ook wat meer lastige. Maar overall zien we terug op een fijne dag met een geweldig resultaat!”

Alle berichten in: Nieuws