Het Venster en Hospice De Regenboog organiseren verschillende gespreksgroepen over rouw waar u aan kunt deelnemen. Twee daarvan zijn gericht op corona gerelateerde ervaringen. De derde gaat over de rouw die hoort bij het verlies van een partner. Op deze pagina leest u voor wie ze bestemd zijn en hoe u zich kunt aanmelden.

U kunt eventueel direct aanklikken wat u lezen wilt:

Steungroep voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen met Corona

De ziekenhuisopname heeft waarschijnlijk veel met u gedaan. Waarschijnlijk voelt u zich nu een ander mens dan voor de opname. Misschien heeft u een hele andere blik op het leven gekregen of bent u meer onzeker geworden over uw gezondheid. Lichamelijk merkt u de gevolgen door verminderde spierkracht en conditie.

Vorm
Het Venster wil starten met een steungroep van ongeveer 4 à 5 personen die in het ziekenhuis hebben gelegen met Corona. Doordat u hetzelfde heeft meegemaakt, voelt u elkaar aan en kunt u elkaar emotioneel en praktisch steunen. Aan de hand van een startbijeenkomst wordt bepaald hoe vaak de groep bij elkaar komt en wat de gespreksthema’s worden.
De gespreksgroep staat onder leiding van een maatschappelijk werker en/ of een verpleegkundige.

Doel
Doel van de gespreksgroep is een bijdrage te leveren aan de verwerking van wat is gebeurd en om steun te bieden in het oppakken van de draad van het leven. De gespreksgroep wordt aangeboden vanuit Hospice de Regenboog en Het Venster.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of voor opgave kunt u telefonisch 0341 – 25 72 42 of per mail (klik) contact opnemen met Christiaan Kapaan via cw.kapaan@hetvenster-nunspeet.nl.

Verliesgroep voor mensen die een naaste aan Corona hebben verloren

Het Venster en Hospice de Regenboog zijn van plan om een gesprekgroep te starten voor mensen die een naaste aan Corona hebben verloren. Het verliezen van een naaste aan Corona betekent dat u mogelijk geen afscheid hebt kunnen nemen, dat het sterven plotseling was na een kort ziekbed, dat de begrafenis anders is verlopen. U kunt met allerlei vragen en gevoelens lopen. De gespreksgroep is bedoeld als steun in het proces van het verwerken van het verlies.

Vorm
De groep zal bestaan uit ongeveer 4 personen en staat onder leiding van een verpleegkundige en een maatschappelijk werker.

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie of voor opgave kunt u telefonisch 0341 – 25 72 42 of per mail contact opnemen met Christiaan Kapaan via e-mail (klik).

Verliesgroep voor mensen die hun partner hebben verloren

Deze verliesgroep gaat in maart 2021 weer van start. Als u mee wilt doen, kunt u zich tot 1 maart aanmelden. De verliesgroep wordt gegeven door medewerkers van Hospice de Regenboog en Het Venster.
Het overlijden van een man of vrouw is een gebeurtenis die diep ingrijpt in een mensenleven. Het heeft invloed op veel terreinen van het leven. Het kan daarin helpen om met lotgenoten ervaringen te delen en met elkaar van gedachten te wisselen.

Onderwerpen die aan de orde komen zijn: het delen van verdriet, levensterreinen en rouwtaken, hoe gaat u om met allerlei vragen die op u afkomen en hoe verder?

Vorm
De gespreksgroep zal bestaan uit ongeveer 6 deelnemer zodat er voldoende vertrouwelijkheid kan ontstaan.

Informatie en aanmelden voor de gespreksgroepen over rouw
Voor meer informatie of voor opgave kunt u telefonisch 0341 – 25 72 42 of per mail contact opnemen met Christiaan Kapaan via e-mail (klik). Ook voor opmerkingen of suggesties over gespreksgroepen over rouw kunt u dit emailadres gebruiken. We vragen een bijdrage van 10 euro per persoon.

Meer informatie over Het Venster