De zorg en behandeling in het hospice wordt verleend door een multidisciplinair team van verpleegkundigen, artsen en andere professionals. Zij worden aangevuld door onmisbare vrijwilligers. Lees hier hoe de zorg en behandeling worden vormgegeven in De Regenboog.

Medische zorg

De medische zorg is in handen van uw eigen huisarts of bij één van de huisartsen in Nunspeet. De zorg wordt regelmatig in een multidisciplinair overleg besproken met de palliatief consulent, de huisarts en de verpleegkundigen.
Hospice De Regenboog heeft de verplichting een zorgdossier aan te leggen en bij te houden. In overleg met de arts of verpleegkundige kunt u het dossier inkijken.

Paramedische zorg

Behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut valt net als bij u thuis onder de zorgverzekeringswet en zal bij uw eigen zorgverzekering worden gedeclareerd. Als u al behandelaren had zijn ze van harte welkom in het hospice om daar de behandeling voort te zetten.

Verpleegkundige zorg

Een vast team van verpleegkundigen geven de zorg en behandeling in het hospice handen en voeten. Dag en nacht is er minstens één verpleegkundige aanwezig. Deze wordt in de directe zorg bijgestaan door de zorgvrijwilligers. (lees over onze organisatie)

Lees verder over de indicatie en aanmelden