vacature: secretaris voor het bestuur

vacature secretaris bestuur hospice nunspeet

Wie zijn wij?

Wij zijn het bestuur van Hospice ‘De Regenboog’. Het hospice biedt deskundige palliatieve terminale zorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en aan hun naasten. Dit vindt plaats in een gastvrije, huiselijke omgeving in een rustige , informele sfeer. Kenmerkend is de combinatie van persoonlijke, liefdevolle aandacht en professionele zorg en begeleiding. De zorg wordt aangeboden vanuit een protestants christelijke levensovertuiging. Binnen dit kader geven de vier kernwaarden samengevat aan waar de zorg in het hospice ‘De Regenboog’ om draait: respect, betrokkenheid, gastvrijheid en deskundigheid.

Wij zijn als bestuur een zogenaamd ‘bestuur op afstand’. We zien er op toe dat de organisatie voldoende werkt aan het behalen van de gestelde doelen, op een wijze die recht doet aan de grondslag van de organisatie. De positie van secretaris is door het vertrek van een bestuurslid vacant geworden. Als secretaris ben je als het ware de spin in het web binnen het bestuur en ben je in het bijzonder verantwoordelijk voor de taken die te maken hebben met correspondentie, agendering van vergaderingen en verslaglegging binnen het bestuur.

Wat verwachten wij van een bestuurslid/ secretaris?

Een bestuurslid onderschrijft de grondslag en de doelstelling van het hospice ‘De Regenboog’
Als bestuurslid heb je vooral een controlerende taak t.a.v. het dagelijks bestuur (lees: de directeur) van het hospice.
Als bestuurslid maak je voluit onderdeel uit van de (plaatselijke) samenleving, representeer je deze heb je daarbinnen de nodige contacten
De Secretaris is samen met de voorzitter verantwoordelijk voor het faciliteren van het bestuur op het vlak van de communicatie tussen bestuur en directeur en naar derden en je hebt eigenschappen die dit ondersteunen.

Heb je interesse in een rol als secretaris van het bestuur van het hospice? Dan komen we graag met je in contact!
Stuur je brief en CV naar: Gerrit jan Gouman: gjgouman@gmail.com. Voor meer informatie is de functiebeschrijving toegevoegd en kun je voor vragen over de functie contact opnemen met Gerrinda van der Veen, directeur. 06-52547874

Download hier de vacaturetekst

Download hier de functiebeschrijving

Alle berichten in: Nieuws