Hospice De Regenboog biedt palliatieve terminale zorg in een huiselijke omgeving. Zij is erop gericht kwaliteit van leven toe te voegen aan de dagen. Er wordt gewerkt vanuit een christelijke identiteit. Gasten vanuit alle gezindten en met elke levensvisie zijn welkom. Van bestuursleden en medewerkers wordt verwacht dat zij de grondslag onderschrijven.

Op dit moment is er ruimte voor een

bestuurslid M/V

Vanwege de kleinschaligheid en de intensieve palliatieve zorg blijven aanvullende financiële middelen nodig. Om die reden is de Stichting Vrienden van hospice De Regenboog opgericht om de benodigde donaties en giften in te zamelen. Dit doet zij onder andere door het organiseren van concerten en het geven van presentaties over het hospice.

U als potentieel lid heeft:

  • een brede maatschappelijke belangstelling en een actief netwerk (bij voorkeur in de gemeente Elburg of Oldebroek);
  • een warm hart voor de zorg;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en/of ervaring als bestuurder;
  • een positief christelijke levenshouding.

Wij vragen van u, dat u:

  • het werk van hospice De Regenboog van harte zult ondersteunen en het belang ziet van deze vorm van zorg;
  • goed kunt samenwerken;
  • tijd vrijmaakt om ongeveer 4 uur per maand aan deze taak te besteden en daarnaast één keer in de vier maanden een vergadering bij te wonen;
  • in staat bent te vernieuwen of met vernieuwende ideeën te komen.

Als u kennis en ervaring hebt op het gebied van communicatie, nieuwe media en fondsenwerving zou dat een welkome aanvulling zijn op het huidige bestuur.

Voor vragen omtrent deze functie kunt u terecht bij: Gerrit Hofman (voorzitter)  06-53 89 99 49 of bij info@hospicenunspeet.nl.  We willen graag met u in gesprek om uw mogelijkheden te bespreken.

Meer informatie over Stichting Vrienden van Hospice De Regenboog