In onze rustige, kleinschalige zorgomgeving werken wij vanuit vier kernwaarden, namelijk respectvol, betrokken, deskundig en gastvrij en geven we u iedere dag 24-uur verpleging. Onze missie en visie hebben we hier verwoord.

Team van verpleegkundigen

Met een team van 10 enthousiaste verpleegkundigen komt de kleinschalige terminale zorg goed uit de verf. Alle verpleegkundigen zijn speciaal opgeleid in de palliatieve zorg en worden regelmatig bijgeschoold.

Vrijwilligers

kleinschalige terminale zorgZorgvrijwilligers hebben vaak een zorgachtergrond en daarom voeren ze samen met de verpleegkundige zorgtaken uit. Gastvrouwen geven inhoud aan de huiselijke sfeer.

Ze ontvangen bijvoorbeeld het bezoek en verzorgen de koffie en de thee. Ook gaan ze graag met de gasten die dat nog kunnen even naar het dorp.

Kleinschalige terminale zorg betekent bij ons ook zorg op maat. Onze kookvrijwilligers hebben hier ook een belangrijke rol in. Zij bereiden de (wens)maaltijden in onze keuken.

Het serviceteam zorgt voor huishoudelijke taken die zorgen voor het wasgoed en een onderhoudsteam voor het onderhoud van het gebouw en tuinvrijwilligers voor de tuin. En tenslotte ook nog een vrijwillige secretaresse en administrateur.

Coördinatoren

Het team van verpleegkundigen en vrijwilligers wordt aangestuurd door twee coördinatoren. De aanwezige coördinator doet de intake van de potentiële gasten, draagt zorgt voor de opname en is aanspreekpunt voor familie, verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. De coördinator is van maandag tot vrijdag overdag aanwezig en 24 uur per dag bereikbaar voor de verpleegkundigen. Corrieke Voerman is als coördinator verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid en Gerrit-Jan Gouman is directeur a.i.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospice de Regenboog is verantwoordelijk voor goede zorg en een gezond financieel beleid. Zij heeft deze verantwoordelijkheid neergelegd bij de directeur van het hospice die achteraf verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuur wordt niet bezoldigd voor haar werkzaamheden. Lees hier het Jaarverslag 2016.

Stichting Vrienden van het Hospice

Vanwege de kleinschaligheid en de intensieve palliatieve zorg blijven aanvullende financiële middelen nodig. Hierom is de Stichting Vrienden van hospice De Regenboog opgericht om de benodigde donaties en giften in te zamelen. Hier kunt u lezen hoe u kunt bijdragen.

ANBI

We hebben als hospice en Stichting Vrienden de ANBI-status. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.