Als hospice zijn wij één van de aanbieders van terminale zorg in Nunspeet. In onze rustige, kleinschalige zorgomgeving werken wij vanuit vier kernwaarden, namelijk respectvol, betrokken, deskundig en gastvrij en geven we u iedere dag 24-uur verpleging. Onze missie en visie hebben we hier verwoord.

Team van verpleegkundigen

In ons hospice werkt een vast team van 10 enthousiaste verpleegkundigen. Ze zijn allemaal speciaal opgeleid voor de palliatieve zorg. Doordat het team regelmatig wordt bijgeschoold is de kennis altijd actueel. We delen deze kennis ook regelmatig met andere aanbieders van terminale zorg in Nunspeet en omgeving.

Vrijwilligers in de terminale zorg

Zorgvrijwilligers hebben vaak een zorgachtergrond. Ze ondersteunen de verpleegkundigen bij de zorgtaken.
Gastvrouwen geven inhoud aan de huiselijke sfeer. Ze ontvangen bijvoorbeeld het bezoek en verzorgen de koffie en de thee. Ook gaan ze graag met de gasten die dat nog kunnen even naar het dorp.
Kookvrijwilligers geven heel duidelijk een stempel op de kleinschaligheid van onze huis. Zij bereiden de (wens) maaltijden in de keuken. Kleinschalige terminale zorg betekent namelijk ook zorg op maat.
Het serviceteam is verantwoordelijk voor de huishoudelijke taken. Het wasgoed bijvoorbeeld.
Het onderhoudsteam is de technische dienst. Deze mannen zorgen voor het onderhoud van het gebouw.
De geweldige mooie rustgevende tuin kan alleen zo mooi onderhouden worden door de tuinvrijwilligers. Ze stoppen er heel wat van hun vrij uren in.
En tenslotte ook nog een vrijwillige secretaresse en administrateur en een communicatievrijwilliger.

Coördinatoren

Het team van verpleegkundigen en vrijwilligers wordt aangestuurd door twee coördinatoren. De aanwezige coördinator doet de intake van de potentiële gasten, draagt zorgt voor de opname en is aanspreekpunt voor familie, verpleegkundigen, artsen en vrijwilligers. De coördinator is van maandag tot vrijdag overdag aanwezig en 24 uur per dag bereikbaar voor de verpleegkundigen. Dieneke Loosman en Corrieke Voerman zijn coördinator. Gerrinda van der Veen is sinds juni 2019 directeur. 

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Hospice de Regenboog is verantwoordelijk voor goede zorg en een gezond financieel beleid. Zij heeft deze verantwoordelijkheid neergelegd bij de directeur van het hospice die achteraf verantwoording aflegt aan het bestuur. Het bestuur wordt niet bezoldigd voor haar werkzaamheden. Lees hier het Jaarverslag 2016.

Stichting Vrienden van het Hospice

Vanwege de kleinschaligheid en de intensieve palliatieve zorg blijven aanvullende financiële middelen nodig. Hierom is de Stichting Vrienden van hospice De Regenboog opgericht om de benodigde donaties en giften in te zamelen. Hier kunt u lezen hoe u kunt bijdragen.

ANBI

We hebben als hospice en Stichting Vrienden de ANBI-status. Op deze pagina kunt u daar meer over lezen.