Een verblijf in het hospice brengt kosten met zich mee. Hier leest u welke kosten dat zijn en hoe zorgverzekeraars omgaan met de vergoeding van hospicezorg.

Vergoeding hospicezorg

Op grond van uw indicatie wordt de zorgverlening bekostigd door uw zorgverzekering. Ook administratieve taken als het bijstellen van het zorgplan en het overleggen met de huisarts vallen binnen de vastgestelde uren in de voor u gestelde indicatie. Het CAK rekent geen eigen bijdrage voor deze zorgverlening.

Bijkomende kosten

Onze gasten betalen een eigen bijdrage aan De Regenboog. Deze hotelkosten bedragen € 40,00 per dag. Bij een aanvullende verzekering wordt dit vergoed vanuit de zorgverzekering. De eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor opname.

Medicatie en hulpmiddelen worden in het algemeen vergoed via de zorgverzekering. Als dit niet zo is verloopt de betaling net als bij u thuis.

Lees over de aanmelding