Voor opname in een hospice is een indicatie palliatief terminale zorg nodig die wordt ondersteund door de verklaring van de huisarts en/of medisch specialist dat er sprake is van een levensverwachting van drie maanden of minder. Deze indicatie verzorgen wij vanuit het hospice. De zorg wordt betaald vanuit de zorgverzekeringswet.

Naast een permanente opname is een tijdelijke opname ook mogelijk. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de mantelzorger te ontlasten of om ingesteld te worden op goede pijnmedicatie.

Neemt u vrijblijvend contact op met de coördinator van het hospice om te spreken over de gang van zaken. Een kennismakingsgesprek en een huisbezoek behoren uiteraard tot de mogelijkheden.

Behandeling

De medische zorg is in handen van uw eigen huisarts of bij één van de huisartsen in Nunspeet. De zorg wordt regelmatig in een multidisciplinair overleg besproken met de palliatief consulent, de huisarts en de verpleegkundigen. Hospice De Regenboog heeft de verplichting een zorgdossier aan te leggen en bij te houden. In overleg met de arts of verpleegkundige kunt u het dossier inkijken.

Behandeling door bijvoorbeeld een fysiotherapeut valt net als bij u thuis onder de zorgverzekeringswet en zal bij uw eigen zorgverzekering worden gedeclareerd.  Als u al behandelaren had zijn ze van harte welkom in het hospice om daar de behandeling voort te zetten.

Na een tijdelijke opname, voor bijvoorbeeld symptoombestrijding of ter ontlasting van de mantelzorg, kunt u worden ontslagen naar huis, een zorgcentrum of een verpleeghuis.

Financiën

Op grond van uw indicatie wordt de zorgverlening bekostigd door uw zorgverzekering. Ook administratieve taken als het bijstellen van het zorgplan en het overleggen met de huisarts vallen binnen de vastgestelde uren in de voor u gestelde indicatie. Het CAK rekent geen eigen bijdrage voor deze zorgverlening.

Onze gasten betalen een eigen bijdrage aan De Regenboog. Deze hotelkosten bedragen €30,00 per dag. Bij een aanvullende verzekering wordt dit vergoed vanuit de zorgverzekering. De eigen bijdrage mag geen belemmering zijn voor opname. Als uw verzekering een hoger bedrag wil vergoeden brengen we een hoger bedrag in rekening.

Medicatie en hulpmiddelen worden in het algemeen vergoed via de zorgverzekering. Als dit niet zo is gebeurt de betaling net als bij u thuis.

Leest u verder over onze kamers en de voorzieningen.