Hospice De Regenboog  in Nunspeet is een zelfstandige zorgvoorziening voor mensen in de laatste levensfase. Gedurende 24 uur per dag zijn er professionele verpleegkundigen aanwezig.

Dit vaste team verpleegkundigen wordt ingezet via Privazorg. De dagelijkse leiding is in handen van de coördinator.

Ook speciaal opgeleide vrijwilligers bieden hulp en steun in ons hospice. De medische zorg is in handen van de eigen huisarts van of van één van de Nunspeetse huisartsen. Er kan dagelijks een beroep gedaan worden op de arts die verbonden is aan het hospice en op het palliatieve consultatieteam.

Missie en Visie van Hospice de Regenboog

De palliatieve zorg wordt gecombineerd met een persoonlijke betrokkenheid en aandacht voor het totale welzijn van de gast en diens naasten. De zorgverlening is gebaseerd op een christelijke mens- en zorgvisie. In ons hospice in Nunspeet willen we elkaars levensovertuiging respecteren en dit vragen wij ook van de gasten.

We streven naar een veilige en geborgen leefsfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, waarin onze gasten zich kunnen voorbereiden, samen met hun naasten, op het komende afscheid.

Het hospice biedt palliatieve terminale zorg in een huiselijke omgeving. Zij is erop gericht kwaliteit van leven toe te voegen aan de dagen.

Voor levensbeschouwelijke en ethische vragen kunt de hulp inschakelen van de coördinator en/of pastoraal werker. Ook uw eigen predikant of voorganger zal bij u op bezoek willen komen. Het hospice biedt ook ondersteuning aan de naasten in de rouwverwerking tijdens de laatste levensfase en na het overlijden van de gast. Al deze facetten krijgen aandacht vanuit de kernwaarden respect, betrokkenheid,deskundigheid en gastvrijheid.

Kwaliteit van leven

De zorg binnen het hospice is niet gericht op genezing, maar op het bereiken van de hoogst mogelijke kwaliteit van leven. Lichamelijke klachten worden zoveel mogelijk verlicht door middel van pijn- en symptoombestrijding en continue medische zorg. Daarnaast is er veel aandacht voor psychosociale en pastorale ondersteuning. Op de pagina ‘wat is palliatieve terminale zorg‘ vertellen we hoe wij deze zorg invullen.

Gesprek over euthanasie

De zorg is niet gericht op bespoediging of uitstel van de dood. Ondanks de optimale zorg en begeleiding kan er toch een wens zijn tot euthanasie. Vanwege onze christelijke visie bieden we in het hospice niet de mogelijkheid tot euthanasie. Wel is er ruimte om hier met ons over te spreken. Mocht de vraag naar euthanasie blijven bestaan dan wordt er met u en uw familie naar een oplossing gezocht. In principe worden er geen levensverlengende behandelingen gegeven, als u hier meer over wilt weten kunt u vragen naar het protocol over dit onderwerp.

Op deze pagina ziet u hoe onze verpleegkundigen en vrijwilligers onze visie en missie vorm geven.