In gesprek over de laatste levensfase

gesprek over de laatste levensfase

In gesprek met de burger, dus … met u!

Praten over rouw is zo belangrijk, dat weet u vast wel. Rouwen begint vaak al bij het afnemen van onze gezondheid door ziekte of door ouderdom. Wat komen er dan veel vragen en dilemma’s op ons af. We hebben dat met elkaar meegemaakt in de coronaperiode, zeker tijdens de eerste golf!

Het blijkt dat gesprek over de laatste levensfase en over rouwen bepaald niet eenvoudig is. Stellen we het praten erover vaak niet lang uit? Er komt voor ons allen echter een periode dat beter worden niet meer mogelijk is. Lichamelijke krachten nemen af; pijn, ongemakken en afhankelijkheid van anderen gaan toenemen. Wat is belangrijk voor u wanneer uw gezondheid achteruitgaat? Weet uw naaste wat u in een dergelijke situatie wel of niet wil? Hebt u uw wensen op papier gezet en er met anderen over gesproken?

Hierbij nodigen we u hartelijk uit om hierover een informatieavond bij te wonen op dinsdag 7 september om 19.30 uur tot 21.00 uur met ons in gesprek te gaan in de Veluvine, F.A. Molijnlaan 186. Na de opening door onze burgermeester en inleidende woorden door Gerrinda van der Veen, directeur van Hospice De Regenboog zal Anita Bultman, verpleegkundige palliatieve zorg een presentatie houden over ‘In gesprek over de laatste levensfase’.

Hebt u ook interesse? Neem gerust uw kind(eren) mee! U kunt u opgeven via info@hospicenunspeet.nl of bellen naar 0341-250962. Van harte welkom!

Mw. Gerrinda van der Veen, Anita Bultman en Wim Visser

Op 5 oktober volgt een avond over de mogelijkheden van zorg en behandeling binnen ons hospice, verdere informatie volgt nog.

Alle berichten in: Informatieavond