Indiceren palliatieve terminale zorg

Vanaf januari 2015 is de verpleegkundige verantwoordelijk voor het stellen van de indicatie en het toewijzen van de zorg. En niet meer het CIZ. Daarom hebben twee verpleegkundigen  en een coördinator de cursus Verpleegkundig Indiceren gevolgd. En deze cursus hebben zij met goed gevolg gevolgd.

Op onze website kunt meer lezen over de indicatie palliatief terminale zorg.

Op de website van In Voor Zorg kunt u meer lezen over het indiceren palliatieve terminale zorg door verpleegkundigen.